POLS TRADE s.r.o.


Adres : ul. Bučinová 2
Miasto : Bratislava
Państwo : Słowacja, SK
Telefon : +421 917 828 733
@ Email : pols@pols.sk


Numer konta bankowego w Polsce (BZ WBK):
Bank Zachodni WBK S.A.
91 1090 1782 0000 0001 1850 8929
POLS TRADE S.R.O.


Numer konta bankowego na Słowacji (VUB Banka):
SK nr : 2762173855/0200
SWIFT : SK88 0200 0000 0027 6217 3855
IBAN : SUBASKBX 

Określ trasę przejazdu - wybierz z listy lub wpisz obok ręcznie

Z   :  lub 

Do :  lub