• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Poradnik

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Pytanie 1.
Jakie szczególne warunki musi spełniać oraz jakie dokumenty musi posiadać osoba fizyczna z Polski żeby mogła otworzyć firmę na Słowacji ?

Jedyny warunek jaki musi spełniać taka osoba jest niekaralność w zakresie przestępstw dotyczących mienia i obrotu gospodarczego. Z dokumentów są potrzebne jedynie dwa : ważny dowód osobisty ewent. inny dowód tożsamości np. paszport oraz aktualne zaświadczenie o niekaralności.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt

Pytanie 2.
Jakie podatki na Słowacji obowiązują, jaki system podatkowy, stawki podatkowe ?

W 2013 roku Słowacja zrezygnowała z 19% podatku liniowego. Od wtedy obowiązują 3 stawki podatku dochodowego : 19% od osób fizycznych (PIT) do wysokości 3.311 EURO podstawy opodatkowania, 22% od osób prawnych (CIT) - obniżona w 2014 roku o 1% (z 23%) w stosunku do 2013 roku, oraz stawka 25% od osób fizycznych (PIT) od podstawy opodatkowania powyżej 3.311 EURO. Stawka podatku VAT od towarów i usług obowiązująca od 1.1.2012 wynosi aktualnie 20% (na kilka wyjątków obowiązuje niższa stawka 10% VAT - leki, wózki inwalidzkie, soczewki kontaktowe itp.). Oprócz tego od 2014 roku dla osób prawnych wprowadzono obowiązkowy tzw. roczny podatek minimalny (nazywany "licencją skarbową"), który realnie dotknie przede wszystkim firmy wykazujące stratę lub niskie zyski. Podatek ten wynosi : dla firm nie będących podatnikami VAT - 480 EURO, dla podatników VAT - 960 EURO, dla firm z obrotami nad 500.000 EURO - 2.880 EURO. O tę kwotę będą firmy mogły obniżyć swój roczny podatek, czyli zapłacą już tylko różnicę.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt

Pytanie 3.
Jakie są koszty zatrudnienia pracownika na Słowacji, ile wynoszą tzw. składki "ZUS" na Słowacji oraz w jakiej wysokości jest płaca minimalna na Słowacji?

Na Słowacji w celu obliczenia kosztów zatrudnienia pracownika i odprowadzanych z tego tytułu składek na ubezpieczenie społeczne przyjmuje się tzw. podstawę wymiaru (wynagrodzenie netto + składki "ZUS" odprowadzane przez pracownika). Wyliczenia przedstawimy na przykładzie ustawowej płacy minimalnej (stan na styczeń 2014) : Minimalna podstawa wymiaru jest ustalona na 352,00 euro. Na podstawę wymiaru składa się płaca minimalna netto w wysokości 304,84 euro oraz składki odprowadzane przez pracownika które wynoszą 47,16 euro (tj. zdrowotne 4% + społeczne 9,4% = 13,4% z podstawy wymiaru). Składki odprowadzane przez pracodawcę wynoszą 35,2% podstawy wymiaru (tj. zdrowotne 10% + społeczne 25,2%) czyli 123,89 euro. Łączny całkowity koszt zatrudnienia takiego pracownika dla pracodawcy wynosi 475,89 euro. Miesięczna kwota wynagrodzenia netto wolna od podatku wynosi 316,94 euro. Powyżej tej kwoty płaci się 19% podatek dochodowy (od różnicy po odliczeniu kwoty wolnej od podatku).
Podsumowanie czyli mówiąc prosto : jeżeli chcemy zatrudnić pracownika na minimalny ustawowy pełny etat to otrzyma on 305 euro wynagrodzenia "na rękę", a pracodawcę jego praca będzie kosztowała łącznie 476 euro. Natomiast jeżeli wynagrodzenie pracownika "na rękę" wyniesie 500 euro, koszt jego zatrudnienia wyniesie łącznie 850 euro.

Zatrudnianie osób na umowy-zlecenie (umowy cywilnoprawne):
Od 2013 roku na Słowacji ten rodzaj zatrudnienia został w pełni "ozusowany" (poza nielicznymi wyjątkami dot. niektórych studentów i emerytów) i obecnie składki ZUS odprowadzane z tego tytułu przez pracodawcę dorównują składkom odprowadzanym przy klasycznej umowie o pracę.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt